Tin tức

Tuyển sinh Đại học năm 2023 ngành Ngôn ngữ Anh

Chiu nay, 02/02/2023, Hi đồng Tuyn sinh trường Đại hc Quc tế (ĐHQG-HCM) đã hp và quyết định s tiếp tc dùng 6 phương thc để xét tuyn sinh đại hc năm 2023. Trong đó, phương thc 1 (xét tuyn da trên kết qu k thi Tt nghip Trung hc ph thông) có ch tiêu cao nht. 

 1. Các phương thức xét tuyển:

Phương thc 1: Xét tuyn da trên kết qu k thi Tt nghip Trung hc ph thông (THPT)

Ch tiêu: 50% 70%

– Mã phương thức: 100

– Đối tượng xét tuyển: Thí sinh đã tham gia và hoàn thành kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023.

– Nguyên tắc xét tuyển:

+ Xét tổng điểm của 03 môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 theo tổ hợp xét tuyển do thí sinh đăng ký.

+ Đối với thí sinh đăng ký tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh, nếu thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS Academic hoặc TOEFL iBT thì được quy đổi điểm trung bình môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển như sau:

Chng ch IELTS Academic Chng ch TOEFL iBT Đim quy đổi
≥ 6.0 60 – 78 10
5.5 46 – 59 8,5
5.0 35 – 45 7,5
≤ 4.5 Không quy đổi

Phương thc 2: Ưu tiên xét tuyn theo quy định ca Đại hc Quc gia Thành ph H Chí Minh (ĐHQG-HCM)

Ch tiêu: 5% 15%

 • Mã phương thức: 302
 • Đối tượng xét tuyển: Học sinh giỏi tốt nghiệp THPT 2023 của các trường trong danh sách do ĐHQG-HCM công bố (danh sách s thông báo sau).
 • Điều kiện đăng ký xét tuyển:

+ Tốt nghiệp THPT năm 2023.

+ Đạt danh hiệu học sinh giỏi trong 3 năm học lớp 10, lớp 11 và lớp 12; hoặc là thành viên đội tuyển của trường hoặc tỉnh thành tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

+ Có hạnh kiểm tốt trong năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12.

 • Nguyên tắc xét tuyển:

+ Xét điểm trung bình 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) của tổ hợp xét tuyển do thí sinh đăng ký.

+ Thí sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng vào các ngành của trường Đại học Quốc tế. Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

+ Đối với thí sinh đăng ký tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh, nếu thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS Academic hoặc TOEFL iBT thì được quy đổi điểm trung bình môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển như sau:

Chng ch IELTS Academic Chng ch TOEFL iBT Đim quy đổi
≥ 6.0 60 – 78 10
5.5 46 – 59 8,5
5.0 35 – 45 7,5
≤ 4.5 Không quy đổi

+ Trường hợp nhiều thí sinh có cùng mức điểm xét tuyển, trường sẽ xét tiêu chí phụ là điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS (≥ 6.0) hoặc TOEFL iBT (60 – 78) của thí sinh.

Phương thc 3: Xét tuyn thng, ưu tiên xét tuyn thng

 • Ch tiêu: 1%

– Phương thc 3.1: Xét tuyn thng, ưu tiên xét tuyn theo quy chế tuyn sinh đại hc, cao đẳng năm 2023 ca B Giáo dc và Đào to (GD&ĐT)

 • Mã phương thức: 301
 • Thực hiện theo kế hoạch, quy định và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

– Phương thc 3.2: Ưu tiên xét tuyn thng thí sinh gii nht trường THPT năm 2023

 • Mã phương thức: 303
 • Đối tượng xét tuyển: Áp dụng cho các trường THPT bao gồm trường Tiểu học-THCS- THPT, trường THCS-THPT và trường THPT, không bao gồm các trung tâm giáo dục thường xuyên.

+ Hiệu trưởng/Ban Giám hiệu giới thiệu 01 thí sinh giỏi nhất trường THPT theo các tiêu chí sau:

+ Tiêu chí chính:

 • Học lực Giỏi và hạnh kiểm Tốt trong 3 năm
 • Điểm trung bình cộng học lực 3 năm THPT thuộc nhóm 3 học sinh cao nhất.

+ Tiêu chí kết hợp:

 • Giấy chứng nhận hoặc giấy khen đạt giải thưởng học sinh giỏi cấp Tỉnh/Thành phố giải Nhất, Nhì, Ba (chọn giải thưởng cao nhất đạt được ở THPT).
 • Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.
 • Giấy chứng nhận hoặc giấy khen, hồ sơ khác liên quan đến thành tích học tập, rèn luyện trong quá trình học
 • Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển các thí sinh được giới thiệu theo các tiêu chí đã được quy định theo chỉ tiêu đã phân bố. Hội đồng tuyển sinh xem xét bổ sung thêm tiêu chí phù hợp trong quá trình xét tuyển.

Phương thc 4: Xét tuyn da trên kết qu k thi Đánh giá Năng lc (ĐGNL) do ĐHQG-HCM hoc ĐGNL do Đại hc Quc gia Hà Ni (ĐHQG-HN) (thông báo chính thc sau khi có quy định ca ĐHQG-HCM)

– Ch tiêu: 10% – 45%.

 • Mã phương thức: 401
 • Đối tượng xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có tham dự kỳ thi ĐGNL do ĐHQG-HCM hoặc ĐHQG-HN tổ chức năm
 • Nguyên tắc xét tuyển:

+ Xét theo kết quả kỳ thi ĐGNL từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu từng ngành.

+ Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

Phương thc 5: Xét tuyn đối vi thí sinh tt nghip chương trình THPT nước ngoài hoc thí sinh tt nghip THPT và có chng ch quc tế

Ch tiêu: 5% 10%.

 • Mã phương thức: 500
 • Đối tượng xét tuyển:
  • Thí sinh, là người nước ngoài hoặc người Việt Nam, đã tốt nghiệp THPT do nước ngoài cấp bằng tại Việt Nam hoặc tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài theo danh mục tại Ph lc (các trường THPT không liệt kê tại Ph lc sẽ được Hội đồng tuyển sinh xem xét và phê duyệt theo từng trường hợp).
  • Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ quốc tế: SAT – Scholastic Assessment Test; ACT – American College Testing; IB – International Baccalaureate; A- Level – Cambridge International Examinations A-Level; ATAR – Australian Tertiary Admission Rank, ….
 • Nguyên tắc xét tuyển:

+ Xét tuyn chương trình trong nước:

. Đối với thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển (1): Điểm trung bình học tập (GPA) của 03 năm học từ loại Khá trở lên.

. Đối với thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển (2): Điểm tối thiểu được quy định như

sau (*)

Chng ch quc tế Đim ti thiu Thang đim
SAT – Scholastic Assessment Test 500 mỗi phần thi 1.600
ACT – American College Testing 19 36
IB – International Baccalaureate 26 42
A-Level – Cambridge International Examinations A-Level  

B-A*

 

E-A*

 

ATAR – Australian Tertiary Admission Rank

 

75

99.95

(Các chng ch quc tế khác chưa được th hin trong bng trên s được Hi đồng tuyn sinh xem xét và phê duyt theo tng trường hp).

+ Xét tuyn chương trình liên kết: phỏng vấn đối tượng xét tuyển phù hợp.

Phương thc 6: Xét tuyn da trên kết qu hc tp THPT (phương thc này ch áp dng cho các chương trình liên kết đào to vi đối tác nước ngoài)

Ch tiêu: 10% 20%.

 • Mã phương thức: 200
 • Đối tượng xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp
 • Nguyên tắc xét tuyển:

+ Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình của 03 môn của 03 năm học THPT theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển + Điểm ưu tiên (nếu có).

+ Xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu từng ngành. Trường hợp nhiều thí sinh có cùng mức điểm xét tuyển, trường sẽ xét tiêu chí phụ là điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS (≥ 6.0) hoặc TOEFL iBT (60- 78) của thí sinh.

+ Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng xét tuyển. Thí sinh chỉ trúng tuyển 01 nguyện vọng cao nhất.

+ Đối với thí sinh đăng ký tổ hợp xét tuyển có môn Tiếng Anh, nếu thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS Academic hoặc TOEFL iBT thì được quy đổi điểm trung bình môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển như sau:

Chng ch IELTS Academic Chng ch TOEFL iBT Đim quy đổi
≥ 6.0 60 – 78 10
5.5 46 – 59 8,5
5.0 35 – 45 7,5
≤ 4.5 Không quy đổi
 1. Thông tin các ngành xét tuyển

Mã trường: QSQ

STT Ngành học Mã ngành đào tạo Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu (dự kiến)
I CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC (ĐH) QUỐC TẾ CẤP BẰNG 90
Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D09, D14, D15 90
II Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK) 150
1 Ngôn ngữ Anh (2+2) 7220201_WE2 D01, D09, D14, D15 40
2 Ngôn ngữ Anh (4+0) 7220201_WE4 D01, D09, D14, D15 80
3 Ngôn ngữ Anh (3+1) 7220201_WE3 D01, D09, D14, D15 30