Trung tâm hỗ trợ viết học thuật

TRUNG TÂM HỔ TRỢ KỸ NĂNG VIẾT HC THUT (WRITING CENTER, PHÒNG A1.509)
IU Writing Center (WRIC) được thành lập với mục đích hoàn thiện kỹ năng viết cho sinh viên thông qua những buổi gặp mặt riêng với giảng viên. Ngoài ra, sinh viên còn được trao cơ hội luyện tập viết thông qua những thử thách tháng do WRIC tổ chức.

Để đặt hẹn, sinh viên cần:

– Quét mã QR hoặc vào đường link: http://iuwritingcenterbooking.setmore.com

– Bấm Log In và tạo tài khoản mới (cho sinh viên lần đầu đăng kí)

– Bấm Book Appointment

– Chọn trình độ phù hợp

– Chọn ngày, giờ cho buổi hẹn

– Kiểm dò thông tin, chọn “I agree to the cancellation policy.”  

– Chọn Continue

– Chọn Book My Appointment

– Kiểm tra email để xem email xác nhận

Lưu ý: Sinh viên phải đặt hẹn ít nhất 24 giờ trước giờ hẹn.

Vào ngày đặt hẹn, sinh viên cần:

– In sẵn bài viết

– Chuẩn bị bút, viết, máy tính để ghi chú

– Check in ở phòng A1-510

Để huỷ hẹn, sinh viên cần:

– Mở email xác nhận

– Chọn Cancel Appointment

Để tham gia thử thách tháng, sinh viên cần:

– Đến fanpage của WRIC https://www.facebook.com/hcmiuwritingcenter/ để cập nhận thông tin