Trung tâm hỗ trợ viết học thuật

TRUNG TÂM HỖ TRỢ KỸ NĂNG VIẾT HỌC THUẬT (WRITING CENTER, ONLINE)

IU Writing Center (WRIC) được thành lập với mục đích hỗ trợ kỹ năng viết cho sinh viên đang tham gia các chương trình Intensive English (IE0, IE1, IE2, IE3), Academic English (Writing AE1, Writing AE2), English Linguistics and Literature (Writing 1, Writing 2, Research Writing), thông qua những buổi gặp mặt riêng trực tuyến với tư vấn viên. Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội luyện tập viết thông qua những thử thách tháng do WRIC tổ chức.

Để đặt hẹn, sinh viên cần:

– Quét mã QR hoặc vào đường link: https://wricbooking.setmore.com/

– Bấm Log In và tạo tài khoản mới (cho sinh viên lần đầu đăng kí)

– Bấm Book Appointment

– Chọn trình độ phù hợp

– Chọn ngày, giờ cho buổi hẹn

– Kiểm dò thông tin, chọn “I agree to the cancellation policy.”  

– Chọn Continue

– Chọn Book My Appointment

– Kiểm tra email để xem email xác nhận

Lưu ý: Sinh viên phải đặt hẹn ít nhất 48 giờ (2 ngày) trước giờ hẹn.

Trước ngày đặt hẹn, sinh viên cần:

– Check email để nhận đường link (MS TEAMS) cho buổi gặp trực tuyến.

– Gửi Draft bài viết hoặc những khó khăn mình đang gặp trong các khóa học về kỹ năng viết học thuật.

Để huỷ hẹn, sinh viên cần thông tin ít nhất 24 giờ trước giờ hẹn:

– Mở email xác nhận

– Chọn Cancel Appointment

Đến fanpage của WRIC https://www.facebook.com/hcmiuwritingcenter/ để cập nhận thông tin hoặc gửi email đến wric@hcmiu.edu.vn để nhận hỗ trợ.