Liên hệ

Khoa Ngôn ngữ, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM, Việt Nam.

Phòng: O1.510.

Điện Thoại: (+84-028) 372 44 270, Số nội bộ: 3234.

Fax: (+84-028) 372 44 271.

Email: en@student.hcmiu.edu.vn

Facebook