Phòng Lab

Phòng thực hành tiếng Anh là phòng đa chức năng , giúp sinh viên thực hành làm từng phần kỹ năng bài thi TOEFL (đọc, nghe, nói, viết) trên máy tính, được hướng dẫn chiến lược làm bài thi hiệu quả, cải thiện phương pháp lập dàn ý cho bài viết và nói, tăng cường kỹ năng đọc và từ vựng, đồng thời phát hiện những mặt còn yếu cần cải thiện. Sinh viên nhận được phản hồi trục tiếp từ giảng viên hướng dẫn.