Chương trình ngữ pháp

MỘT TRONG NHỮNG CƠ HỘI TỐT NHẤT DÀNH CHO CÁC SINH VIÊN TẠI ĐÂY!

Mô tả khóa học
Khóa phụ đạo tiếng Anh dành cho sinh viên có điểm thi xếp lớp thấp. Khóa học kéo dài 15 tuần, 4 tiết mỗi tuần, tương đương 4 tín chỉ.

Mục đích khóa học

  • Khóa học không chỉ cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản cần thiết để tiếp tục học ở các kỳ kế tiếp mà còn cung cấp kiến thức tổng quát về tiếng Anh ở bậc đại học. Cuối khóa học sinh viên đạt đủ trình độ cú pháp và ngữ nghĩa  để viết các đoạn văn hoàn chỉnh.
  • Chương trình phụ đạo ngữ pháp còn chú trọng cả kỹ năng và chiến lược làm bài thi. Các bài tập được lựa chọn đầy đủ và thích hợp để sinh viên luyện tập thực hành các kỹ năng này trong suốt khóa học.
  • Bài tập về nhà được chọn lọc từ nhiều nguồn tài liu.