Điều kiện xét tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh

Điều kiện xét tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, hệ trong nước

Để được xét tốt nghiệp, sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh hệ chính quy trong nước cần hoàn tất các yêu cầu sau:

 1. Bằng tốt nghiệp THPT
 2. Kết quả điểm rèn luyện đạt theo quy định
 3. Kết quả hoàn thành các lớp chính trị, nội dung tuần Sinh hoạt Công dân (đầu khóa, đầu năm, giữa khóa, cuối khóa)
 4. Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh (MP001IU Military Education)
 5. Chứng chỉ Giáo dục thể chất (Physical Training)
 6. Chứng chỉ Ngoại ngữ phụ (trình độ B1)
 7. Hoàn tất chương trình đào tạo của chuyên ngành và tích lũy đủ số tín chỉ quy định của chương trình đào tạo
 8. Hoàn tất điều chỉnh luận văn theo yêu cầu của Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp

Sinh viên có thể nộp chứng chỉ yêu cầu bất kỳ lúc nào trong suốt thời gian hoàn thành chương trình đào tạo. Thời gian nộp các chứng chỉ trên theo yêu cầu về phòng Đào tạo Đại học để xét tốt nghiệp trễ nhất là 01 tháng trước mỗi đợt xét tốt nghiệp (chiếu theo lịch năm học).

Trong trường hợp sinh viên chưa hoàn thành các yêu cầu trên trước thời hạn, sinh viên hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu bị xét tốt nghiệp trễ hạn.

Sinh viên tìm hiểu Quy chế Đào tạo Đại học theo hệ thống tín chỉ trường Đại  học Quốc tế (số 719/QĐ-ĐHQT, ngày 06/12/2021).

Những câu hỏi thường gặp

 1. Em đã nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời lúc mới nhập học năm 1. Em có cần phải nộp bằng THPT không?

Có. Sinh viên bắt buộc nộp bằng tốt nghiệp THPT trong năm đầu tiên về phòng Đào tạo Đại học. Nếu chậm trễ sẽ bị xử lý học vụ theo quy định.

 1. Em cần tìm thông tin về lịch Sinh hoạt công dân và xem kết quả hoàn thành ở đâu?

Thông tin về lịch Sinh hoạt công dân cập nhật trên edusoftweb.hcmiu.edu.vn và phòng Công tác Sinh viên

 1. Em yêu thích và đăng ký học môn Giáo dục thể chất 2 (PT002IU Physical training 2) hai lần nhưng em không học PT001IU Physical training 1. Vậy em có được cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất không?

Không, sinh viên phải hoàn thành cả hai học phần Giáo dục thể chất PT001IU Physical Training 1 và PT002IU Physical Training 2.

 1. Sinh viên ngành Ngôn Ngữ Anh hệ trong nước có cần nộp chứng chỉ tiếng Anh (vd: IELTS, hoặc TOEFL iBT) để được xét tốt nghiệp không?

Không. Thay vào đó sinh viên ngành NNA hệ trong nước bắt buộc nộp chứng chỉ ngoại ngữ phụ trình độ B1. Xem chi tiết tại @ https://el.hcmiu.edu.vn/yeu-cau-ngoai-ngu-phu/