Ngữ âm và Âm vị học

  • Mã MH: EL022IU
  • Số tín chỉ: 3
  • Môn học trước: Nhập môn Ngôn ngữ học (Mã MH: EL013IU)
  • Mô tả nội dung môn học: Về phần ngữ âm học, môn học sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức về quá trình tạo âm, phụ âm, nguyên âm cũng như là nhấn trọng âm và ngữ điệu. Trọng tâm của môn học là sinh viên biết sử dụng bảng Phiên âm Quốc Tế (IPA). Về phần âm vị học, môn học bao quát các khái niệm về hệ thống ngữ âm, cấu trúc âm tiết trong tiếng Anh, bao gồm âm vị và những phát ngôn có liên quan.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC