Tổng quan

Chương trình Cử nhân Ngôn ngữ Anh của Khoa Ngôn ngữ tại trường Đại học Quốc tế được thiết kế nhằm giúp sinh viên đáp ứng nhu cầu sử dụng tiếng Anh trong môi trường học tập và làm việc trên toàn thế giới. Chương trình này đặt ra mục tiêu cung cấp cho sinh viên đầy đủ những kiến thức cụ thể và thực tế trong các lĩnh vực: Giảng dạy Tiếng Anh, Ngôn ngữ học tiếng Anh, và Biên – Phiên Dịch. Chương trình có những khóa học tạo điều kiện cho sinh viên rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, khả năng thích ứng, sự linh hoạt, kỹ năng giao tiếp, tư duy độc lập và kỹ năng giải quyết vấn đề. Ngoài ra, sinh viên còn được trau dồi kỹ năng làm việc độc lập và cộng tác trong bối cảnh học thuật và chuyên nghiệp. Chương trình này luôn được cập nhật không ngừng nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng và tiêu chuẩn tốt nhất.

 

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC