Định hướng

Sinh viên có thể mở rộng kiến thức chuyên môn và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của mình theo một hoặc nhiều những định hướng sau:

1 Ngôn ngữ học:  Sinh viên được cung cấp đầy đủ kiến thức về bản chất, chức năng, sự phát triển ngôn ngữ, và kiến thức nâng cao về ngôn ngữ để chuẩn bị cho cấp học cao hơn và nghiên cứu về ngôn ngữ.

2 Giảng dạy ngôn ngữ:  Sinh viên được cung cấp đầy đủ kiến thức về bản chất, chức năng, nguồn gốc, và sự phát triển của các phương pháp và phương thức giảng dạy, cũng như kiến thức sư phạm tiên tiến để áp dụng vào việc dạy Tiếng Anh kết hợp công nghệ thông tin.

3 Biên – Phiên dịch: Sinh viên được cung cấp đầy đủ các lý thuyết cơ bản về dịch thuật và phiên dịch. Sinh viên có thể xác định và nâng cao kiến thức cốt lõi, và áp dụng các kỹ thuật và phương pháp khác nhau để dịch các văn bản viết và nói một cách hiệu quả.

 

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC