Nói 2 (C1-C2)

  • Mã MH: EL010IU
  • Số tín chỉ: 3
  • Môn học trước: Nói 1 B2-C1 (Mã MH: EL004IU)
  • Mô tả nội dung môn học: Môn học hoàn thiện khả năng nói của sinh viên, thông qua các chủ đề thú vị và các câu hỏi gợi mở, đòi hỏi sinh viên phải thực hiện được các mục tiêu đề ra của từng chương được đề ra để hướng đến các kỹ năng nói cần thiết ở bậc đại học, ví dụ như: thảo luận các quan điểm và sở thích, làm rõ thông tin, tranh luận, trích dẫn hay diễn giải. Ngoài ra, sinh viên cũng có thể gọt dũa những kỹ năng ngôn ngữ của mình thông qua các bài học về sử dụng ngôn ngữ bóng bẩy, hay cách dung ngôn ngữ trang trọng đời thường trong khi nói.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC