Nói 1 (B2-C1)

  • Mã MH: EL004IU
  • Số tín chỉ: 3
  • Điều kiện tiên quyết: TOEFL iBT ≥ 61 hoặc IELTS ≥ 6.0 hoặc không yêu cầu học các môn tiếng Anh tăng cường
  • Mô tả nội dung môn học: Khóa học tập trung vào việc phát triển kỹ năng nói của sinh viên ở cả phạm trù khái niệm lẫn phạm trù chức năng. Sinh viên sẽ được thực hiện đa dạng các hoạt động trong lớp để rèn luyện kỹ năng nói của mình, đi từ việc ghi chú, chuẩn bị, thảo luận, định nghĩa, phỏng vấn để lấy số liệu và ý kiến, cho đến việc thuyết trình hoặc tranh luận về một chủ đề.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC