Nhập môn Văn học

  • Mã MH: EL015IU
  • Số tín chỉ: 3
  • Môn học trước: Đọc 1 (Mã MH: EL001IU), Viết 1 (Mã MH: EL002IU), Nghe 1 (Mã MH: EL003IU), Nói 1 (Mã MH: EL004IU)
  • Mô tả nội dung môn học: Môn học giới thiệu cho sinh viên một bức tranh tổng thể về văn học nói chung và từ đó giúp họ nắm vững văn học Anh và Mỹ nói riêng. Sinh viên học được lý thuyết phân tích văn học qua các thuật ngữ và khái niệm cơ bản nhất của ngành như quan điểm tác giả, chủ đề, hình tượng, biểu tượng, cốt truyện, nhân vật, giọng điệu… từ đó khả năng phân tích văn học được hình thành vững chắc. Qua tiếp xúc, nghiên cứu và phân tích các tác phẩm lớn, sinh viên có thể trau giồi kỹ năng tư duy sáng tạo, viết học thuật và trình bày hay thuyết trình các vấn đề văn học một cách khúc chiết. Các bài học nhấn mạnh sự cảm thụ vẻ đẹp của ngôn ngữ bóng bẩy của văn học (kịch, thơ ca và truyện ngắn) thông qua thảo luận lớp, trao đổi nhóm hằng tuần. Sự diễn giải một tác văn tốt là kết quả của phối hợp các hoạt động liên quan như đọc, nói và thực hiện các bài luận trong học kỳ, thông qua đó sinh viên trả lời những câu hỏi về ảnh hưởng của văn học trong đời sống văn hóa và xã hội hoặc vì đâu chúng ta đồng cảm với những bi kịch trong cuộc sống của các nhân vật trong các truyện ngắn hay bài thơ.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC