Nhập môn Tổng quan ngành quản trị khách sạn – nhà hàng

  • Mã MH: BA198IU
  • Số tín chỉ: 3
  • Môn học trước: Thực tập 1 (Mã MH: EL044IU) hoặc Thực tập quốc tế 1 (Mã MH: EL047IU)
  • Mô tả nội dung môn học: Môn học này giới thiệu cho sinh viên phần cơ bản của ngành dịch vụ chỗ ở và ẩm thực, nguồn gốc và sự khác biệt trong loại hình hoạt động của ngành. Môn học giúp sinh viên phân tích các xu hướng hiện tại và tương lai và tác động của ngành du lịch, đồng thời chú trọng đến tính chất năng động và sự thay đổi không ngừng của ngành là luôn tạo cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp. Ngoài ra, môn học còn giới thiệu vai trò và chức năng của các bộ phận khách sạn lớn cùng với các nguyên tắc quản lý cơ bản có liên quan bao gồm nhượng quyền thương mại, hợp đồng quản lý, tổ chức giới thiệu, chuỗi quyền sở hữu, và các tác động của toàn cầu hóa đối với ngành du lịch khách sạn.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC