Ngữ pháp cao cấp

  • Mã MH: EL005IU
  • Số tín chỉ: 2
  • Điều kiện tiên quyết: TOEFL iBT ≥ 61 hoặc IELTS ≥ 6.0 hoặc không yêu cầu học các môn tiếng Anh tăng cường
  • Mô tả nội dung môn học: Sinh viên sẽ học các phần sau: phân biệt các thì; thể bị động; các dạng thức bổ trợ động từ; động từ khiếm khuyết, động từ bán khiếm khuyết, động từ khiếm khuyết hoàn thành; mạo từ, định từ, số từ; cụm động từ; mệnh đề quan hệ, mệnh đề phân từ, mệnh đề trạng từ, mệnh đề điều kiện; thể giả định; câu tường thuật; thể nhấn mạnh; đảo ngữ.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC