Nghe 2 (C1-C2)

 • Mã MH: EL009IU
 • Số tín chỉ: 3
 • Môn học trước: Nghe 1 B2-C1 (Mã MH: EL003IU)
 • Mô tả nội dung môn học: Trong khóa học này sinh viên học cách nâng cao khả năng nghe của mình thông qua 10 bài học với các chủ đề học thuật ví dụ như: ngôn ngữ, năng lượng, hoặc hợp tác quốc tế.  Trong mỗi bài học, sinh viên sẽ được nghe một bài hội thoại (thường là cuộc phỏng vấn) và một bài giảng hoặc báo cáo. Kĩ năng nghe hiểu của sinh viên sẽ được rèn giũa thông qua các bài tập đa dạng về thể loại như: câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi ghép nối, hoặc hoàn thành bảng biểu, vvv. Một số kĩ năng nghe trong khóa này:
  • Nghe lấy ý chính
   • Nghe lấy thông tin chi tiết
   • Nghe ưu và nhược điểm
   • Nghe hiểu thái độ của người nói
   • Nghe hiểu nguyên nhân và kết quả
  • Nghe trọng âm từ và xác định ảnh hưởng của trọng âm lên nghĩa của từ

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC