Nghe 1 (B2-C1)

  •  Mã MH: EL003IU
  • Số tín chỉ: 3
  • Điều kiện tiên quyết: TOEFL iBT ≥ 61 hoặc IELTS ≥ 6.0 hoặc không yêu cầu học các môn tiếng Anh tăng cường
  • Mô tả nội dung môn học: Trong khóa học này, sinh viên sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng nghe của mình thông qua 10 bài học về những chủ đề tuy tổng quát nhưng lại mang tính tiếp cận với thời đại, ví dụ như “Khoa học đang thay đổi thực phẩm của chúng ta như thế nào?” Mỗi bài học sẽ cung cấp cho sinh viên môt lương từ vựng cần thiết, các hoạt động nghe đa dạng khác nhau (như điền vào ô trống, hoàn tất sơ đồ, điền vào bảng câu hỏi, v.v.), và các câu hỏi thảo luận để giúp sinh viên tự đưa ra được kết luận của mình về chủ đề đang học. Qua các bài học này, sinh viên sẽ được thực hành các kỹ năng nghe cơ bản như nghe lấy ý chính, nghe lấy chi tiết, v.v., và cũng có dịp được học các kỹ năng cao hơn như kỹ năng ghi chú và dự đoán nội dung của bài.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC