Kỹ năng thuyết trình

  • Mã MH: EL006IU
  • Số tín chỉ: 2
  • Điều kiện tiên quyết: TOEFL iBT ≥ 61 hoặc IELTS ≥ 6.0 hoặc không yêu cầu học các môn tiếng Anh tăng cường
  • Mô tả nội dung môn học: Thuyết trình ngày nay đã trở thành một kỹ năng tối cần thiết để sinh viên có thể đạt được thành công không chỉ trong trường đại học mà còn trong công việc tương lai. Tuy nhiên, đây lại có thể được xem là một việc khá hao tổn tinh thần, đặc biêt nếu đó lại là thuyết trình bằng tiếng nước ngoài. Khóa học này sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để trình bày một bài thuyết trình thật hiệu quả. Khóa học bao gồm các nội dung: chuẩn bị và lên kế hoạch, sử dụng ngôn ngữ phù hợp, ứng dụng các công cụ trực quan, xây dựng lòng tự tin, trình diễn ngôn ngữ cơ thể, các trả lời câu hỏi, v.v.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC