Giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em

  • Mã MH: EL038IU
  • Số tín chỉ: 3
  • Môn học trước: Nhập môn phương pháp giảng dạy tiếng Anh (Mã MH: EL014IU)
  • Mô tả nội dung môn học: Xét về mặt lý thuyết, đầu khóa học sẽ xác định học viên trẻ là ai; sau đó trình bày sự khác biệt giữa các học viên trẻ và học viên người lớn để giáo viên có thể lựa chọn các phương pháp dạy học phù hợp; tiếp theo xem xét kỹ lưỡng vào các hoạt động thiết thực phù hợp cho trẻ em trong mỗi kỹ năng ngôn ngữ; và cuối cùng giải thích cách thiết kế, điều chỉnh, và đánh giá giáo án dạy 4 kỹ năng tích hợp cho trẻ em. Song song với những kiến thức sư phạm, sinh viên cũng được giới thiệu cách để quản lý một lớp học và để tương tác với cha mẹ / người chăm sóc, hai tính chất đặc biệt của một lớp học ngôn ngữ dành cho trẻ em.

Về mặt thực tiễn, thông qua nhiều tiết học dự thính với kinh nghiệm thực tiễn, khóa học sẽ xây dựng các kỹ năng thực hành cho sinh viên thông qua việc thiết kế hoạt động giảng dạy, lập kế hoạch giáo án, tiến hành một tiết dạy thử, và tự đánh giá cũng như đưa ra ý kiến phản hồi sau khi giảng dạy.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC