Đọc 1 (B2-C1)

  • MH: EL001IU
  • Số tín chỉ: 3
  • Điều kiện tiên quyết: TOEFL iBT ≥ 61 hoặc IELTS ≥ 6.0 hoặc không yêu cầu học các môn tiếng Anh tăng cường
  • Mô tả nội dung môn học: Khóa học gồm 12 bài học, mỗi bài học sẽ tập trung cung cấp kiến thức môn đọc hiểu và phát triển kĩ năng đọc hiểu sau đây: hiểu chi tiết và tìm thông tin cụ thể; hiểu ý chính; hiểu thái độ, quan điểm và mục đích; suy luận nghĩa từ văn cảnh; xác định ý chính và ví dụ trong bài đọc.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC