Giới thiệu chung về chương trình đào tạo

• Tên ngành đào tạo: Ngành Ngôn ngữ Anh (2+2; 3+1; 4+0)

• Mã ngành đào tạo: 7220201_WE

• Khối thi: D01, D09, D14, D15

• Thời gian đào tạo: 4 năm

• Loại hình đào tạo: Chính quy liên kết

• Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

• Đối tượng tuyển sinh: Chương trình được thiết kế cho sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế quan tâm đến chuyên ngành Ngôn ngữ Anh

• Yêu cầu đầu vào: Chi tiết về thông tin tuyển sinh của phòng Đào tạo Đại học @ https://tuyensinh.hcmiu.edu.vn/

• Điều kiện ngoại ngữ: ít nhất bậc 4 (B2) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc, ít nhất IELTS 6.0 (điểm thành phần IELTS 5.5) hoặc TOELF iBT 60

• Văn bằng được cấp: Cử nhân Ngôn ngữ Anh (Bachelor of Arts (Honours) in English Language and Linguistics) do trường Đại học West of England, Bristol, Vương quốc Anh cấp.

• Mức học phí: Xem chi tiết tại website của phòng Đào tạo Đại học @ http://tuyensinh.hcmiu.edu.vn/tra-cuu/du-hoc-tai-anh/#westofengland

• Thời gian đào tạo và tổng số tín chỉ:

Giai đoạn

Chương trình Ngôn ngữ Anh 2+2 (7220201_WE2) Chương trình Ngôn ngữ Anh 3+1 (7220201_WE3)

Chương trình Ngôn ngữ Anh 4+0 (7220201_WE4)

Giai đoạn 1 tại Trường ĐH Quốc tế 2 năm: 66 tín chỉ 3 năm: 87 tín chỉ ·   3 năm: 91 tín chỉ

·   1 năm (top-up): 40 tín chỉ (tương đương 120 tín chỉ theo hệ thống tín chỉ của UWE)

Giai đoạn 2 tại Trường ĐH West of England (UWE Bristol) 2 năm: 80 tín chỉ (tương đương 240 tín chỉ theo hệ thống tín chỉ của UWE) 1 năm: 40 tín chỉ (tương đương 120 tín chỉ theo hệ thống tín chỉ của UWE)
Tổng cộng 146 tín chỉ 127 tín chỉ 131 tín chỉ

• Quyết định mở ngành Ngôn ngữ Anh hệ liên kết UWE (2+2 và 3+1)

• Quyết định mở ngành Ngôn ngữ Anh hệ liên kết UWE (4+0)