Điều kiện chuyển tiếp

Điều kiện chuyển tiếp

Sinh viên phải hoàn thành Giai đoạn 1 (chương trình đào tạo tại trường Đại học Quốc tế, IU) mới được tiếp tục Giai đoạn 2 (chương trình đào tạo tại trường University of the West of England, UWE), với điều kiện chuyển tiếp như sau:

  1. Điểm trung bình tích lũy GPA tối thiểu 50; và
  2. Tiếng Anh: tối thiểu IELTS 6.0, điểm thành phần tối thiểu IELTS 5.5

Những thắc mắc thường gặp

  1. Khi nào thì em có thể phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ?

Có hai giai đoạn sinh viên cần nộp chứng chỉ ngoại ngữ:

(a) Xét điều kiện ngoại ngữ cho chương trình Giai đoạn 1 (học tại Đại học Quốc tế): Sinh viên có thể nộp chứng chỉ ngoại ngữ khi hoàn tất thủ tục nhập học tại Đại học Quốc tế. Nếu không có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, sinh viên phải tham gia kỳ thi xếp lớp theo thông báo của phòng Đào tạo khi làm thủ tục nhập học. Nếu sinh viên chưa đủ điều kiện ngoại ngữ sẽ được xếp vào các lớp học tiếng Anh tăng cường (Intensive English) tùy theo trình độ. Trong quá trình học các lớp tiếng Anh tăng cường , sinh viên có thể nộp chứng chỉ ngoại ngữ bất kỳ lúc nào để bắt đầu chương trình đào tạo Giai đoạn 1.

(b) Xét điều kiện ngoại ngữ cho chương trình Giai đoạn 2 (học tại Đại học UWE): Sinh viên nộp chứng chỉ ngoại ngữ thời hạn còn giá trị (2 năm) tính đến thời điểm xét Top-up. Thời gian nộp chứng chỉ ngoại ngữ để xét hoàn thành Giai đoạn 1, trễ nhất là 01 tháng trước mỗi đợt xét (chiếu theo lịch năm học, thường vào tháng 7 hoặc tháng 8).

  1. Em cần nộp chứng chỉ ngoại ngữ ở đâu?

Sinh viên nộp bản chính hoặc bản sao có chứng nhận sao y (đối chiếu bản chính) chứng chỉ ngoại ngữ về

  • Phòng Đào tạo Đại học (A2.708) khi làm thủ tục nhập học
  • Phòng Hợp Tác Đào Tạo Nước Ngoài (A1.614) sau thời gian làm thủ tục nhập học
  1. Em còn nợ một số môn của chương trình đào tạo Giai đoạn 1 (tại Đại học Quốc tế). Em có được học trả nợ song song trong thời gian em đang học chương trình Giai đoạn 2 (tại Đại học UWE) không?

Không. Trường hợp sinh viên còn nợ môn của chương trình Giai đoạn 1 đến thời điểm xét vào năm Top-up (Giai đoạn 2) sẽ không được xét vào năm Top-Up (Giai đoạn 2).

  1. Em có thể bắt đầu năm Top-up vào học kỳ 2 hoặc học kỳ hè không?

Không. Hiện tại theo kế hoạch đào tạo chương trình Cử nhân Ngôn ngữ của Đại học UWE, năm Top-up bắt đầu vào học kỳ 1. Nếu sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo Giai đoạn 1 tại đại học Quốc tế vào học kỳ 1, trong học kỳ 2 sinh viên có thể cân nhắc học thêm một số môn tự chọn (electives) hoặc làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập và tạm dừng học học kỳ 2, và làm thủ tục trở lại học tiếp tại Trường trễ nhất 04 tuần trước khi bắt đầu học kỳ 1 năm sau.