Mô tả Chương trình Tiếng Anh Academic English

1. EN007IU – Viết học thuật AE1 (2 tín chỉ)

Điều kiện tiên quyết: Các khóa học IE2, hoặc được xếp vào AE1, hoặc điểm hợp lệ tối thiểu là 61 TOEFL iBT / 6.0 IELTS
Khóa học này cung cấp cho sinh viên những hướng dẫn và thực hành toàn diện trong việc viết bài luận. Sinh viên sẽ học cách biến các ý tưởng của mình thành những văn bản khác nhau như mô tả quy trình, nguyên nhân-kết quả, so sánh, đối chiếu, và diễn giải tóm tắt. Sinh viên được yêu cầu đọc văn bản cấp đại học một cách phê bình, và trả lời dưới dạng văn bản một cách chính xác, mạch lạc và học thuật.

2. EN008IU – Luyện nghe AE1: Nghe và ghi chú (2 tín chỉ)

Điều kiện tiên quyết: Các khóa học IE2, hoặc xếp vào AE1, hoặc điểm hợp lệ tối thiểu là 61 TOEFL iBT / 6.0 IELTS
Khóa học chuẩn bị cho sinh viên các kỹ năng nghe và ghi chú hiệu quả để học các khóa học chuyên ngành. Do đó, khóa học dựa trên bài giảng trong đó quy trình dạy và học được xây dựng trên các bài giảng về nhiều chủ đề khác nhau như kinh doanh, khoa học và nhân văn.

3. EN011IU – Viết AE2: Viết bài nghiên cứu (2 tín chỉ)

Điều kiện tiên quyết: Khóa học AE1
Khóa học giới thiệu các khái niệm cơ bản trong văn bản nghiên cứu, đặc biệt là vai trò tổng quát, định nghĩa, phân loại và cấu trúc của một bài nghiên cứu cho sinh viên theo học các trường đại học hoặc tổ chức sử dụng tiếng Anh. Khóa học cũng cung cấp cho sinh viên các phương pháp phát triển và trình bày ý kiến, so sánh hoặc nêu tương phản.

4. EN012IU – Phát biểu AE2: Thuyết trình hiệu quả (2 tín chỉ)

Điều kiện tiên quyết: Khóa học AE1
Khóa học cung cấp cho sinh viên kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện bài thuyết trình hiệu quả, như việc chuẩn bị và lập kế hoạch, sử dụng ngôn ngữ thích hợp, áp dụng hỗ trợ trực quan hiệu quả, nâng cao sự tự tin, sử dụng ngôn ngữ cơ thể và trả lời các câu hỏi.

QUAY LẠI TRANG TRƯỚC