Bảo Vệ Luận Văn Tốt Nghiệp Sinh Viên K.17

Kính gửi các thầy cô,

Ngày mai, thứ 6, 6/8/2021, Bộ Môn Anh tổ chức buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của sinh viên khóa 2017. Mời các thầy cô quan tâm tham dự buổi bảo vệ ngày mai. Thông tin về các bài luận văn và khung thời gian tham dự có trong link dưới đây:
Trân trọng cám ơn